หมอน้ำหวาน

เกี่ยวกับบ้านสุขใจ

โดย พท.ว.ภ.ผ.น. ประภาพร ตั้งกอบลาภ
(หมอน้ำหวาน แพทย์แผนไทย)

“บ้านสุขใจ” เป็นศูนย์การเรียนรู้แพทย์แผนไทย โดย หมอน้ำหวาน อาจารย์พิเศษ แพทย์แผนไทย ทั้ง 4 สาขา จาก Facebook แพทย์แผนไทย style หมอน้ำหวาน และ บ้านสุขใจ แทพย์แผนไทย

“บ้านสุขใจ” เรามี หนังสือสรุปทุกสาขาของแพทย์แผนไทย ซึ่งผู้ที่สั่งซื้อสรุป จะได้สิทธิเข้าเรียน online ฟรี, หนังสือแบบฝึกหัด, หนังสือเสริมความรู้ และ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

เราตั้งใจให้ “บ้านสุขใจ” อบอุ่นเสมือนบ้านและครอบครัวของทุกท่าน ที่เรียน หรือ สนใจในแพทย์แผนไทย หรือ สมุนไพร เราหวังว่าท่านจะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบ้านสุขใจด้วยกันค่ะ

ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน

– เวชกรรมไทย 
– เภสัชกรรมไทย 
– ผดุงครรภ์ไทย
– นวดไทย

การศึกษา

– Erath High School, Louisiana, USA 
– Assumption University, Marketing Major 
– College of Management Mahidol University, General Management

หมอน้ำหวาน

เกี่ยวกับบ้านสุขใจ

โดย พท.ว.ภ.ผ.น. ประภาพร ตั้งกอบลาภ
(หมอน้ำหวาน แพทย์แผนไทย)

“บ้านสุขใจ” เป็นศูนย์การเรียนรู้แพทย์แผนไทย โดย หมอน้ำหวาน อาจารย์พิเศษ แพทย์แผนไทย ทั้ง 4 สาขา จาก Facebook แพทย์แผนไทย style หมอน้ำหวาน และ บ้านสุขใจ แทพย์แผนไทย

“บ้านสุขใจ” เรามี หนังสือสรุปทุกสาขาของแพทย์แผนไทย ซึ่งผู้ที่สั่งซื้อสรุป จะได้สิทธิเข้าเรียน online ฟรี, หนังสือแบบฝึกหัด, หนังสือเสริมความรู้ และ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

เราตั้งใจให้ “บ้านสุขใจ” อบอุ่นเสมือนบ้านและครอบครัวของทุกท่าน ที่เรียน หรือ สนใจในแพทย์แผนไทย หรือ สมุนไพร เราหวังว่าท่านจะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบ้านสุขใจด้วยกันค่ะ

ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน

– เวชกรรมไทย 
– เภสัชกรรมไทย 
– ผดุงครรภ์ไทย
– นวดไทย

การศึกษา

– Erath High School, Louisiana, USA 
– Assumption University, Marketing Major 
– College of Management Mahidol University, General Management

เกี่ยวกับบ้านสุขใจ

โดย พท.ว.ภ.ผ.น. ประภาพร ตั้งกอบลาภ
(หมอน้ำหวาน แพทย์แผนไทย)

“บ้านสุขใจ” เป็นศูนย์การเรียนรู้แพทย์แผนไทย โดย หมอน้ำหวาน อาจารย์พิเศษ แพทย์แผนไทย ทั้ง 4 สาขา จาก Facebook แพทย์แผนไทย style หมอน้ำหวาน และ บ้านสุขใจ แทพย์แผนไทย

“บ้านสุขใจ” เรามี หนังสือสรุปทุกสาขาของแพทย์แผนไทย ซึ่งผู้ที่สั่งซื้อสรุป จะได้สิทธิเข้าเรียน online ฟรี, หนังสือแบบฝึกหัด, หนังสือเสริมความรู้ และ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

เราตั้งใจให้ “บ้านสุขใจ” อบอุ่นเสมือนบ้านและครอบครัวของทุกท่าน ที่เรียน หรือ สนใจในแพทย์แผนไทย หรือ สมุนไพร เราหวังว่าท่านจะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบ้านสุขใจด้วยกันค่ะ

ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน

– เวชกรรมไทย 
– เภสัชกรรมไทย 
– ผดุงครรภ์ไทย
– นวดไทย

การศึกษา

– Erath High School, Louisiana, USA 
– Assumption University, Marketing Major 
– College of Management Mahidol University, General Management

หมอน้ำหวาน

คลาสการสอนออนไลน์

บ้านสุขใจ แพทย์แผนไทย มีคลาสเรียนที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็น เวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย ผดุงครรภ์ไทย และอื่นๆ อีกมากมาย ที่อิงข้อสอบของสภา และสิทธิพิเศษเข้ากลุ่มเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา

สิทธิพิเศษ! เข้ากลุ่มเรียนออนไลน์ฟรี เรียนได้ทุกเวลา ไม่มีหมดอายุ

ดูคลาสเรียนทั้งหมด

หนังสือเรียน

฿750.00

คลาสเรียน + หนังสือสรุป

สรุปภาคปฏิบัติ วิชาเวชกรรมไทย

฿1,250.00

คลาสเรียน + หนังสือสรุป

สรุปเวชกรรมไทย ภาคทฤษฏี

฿1,250.00

ผลิตภัณฑ์

ลดราคา!

ผลิตภัณฑ์ สมุนไพร

ทัพหนุน

฿350.00
ลดราคา!

ผลิตภัณฑ์ สมุนไพร

สะสาง

฿350.00
ลดราคา!

ผลิตภัณฑ์ สมุนไพร

นารีสุขใจ

฿180.00
ลดราคา!

ผลิตภัณฑ์ สมุนไพร

ธัสสะ

฿350.00
ลดราคา!

ผลิตภัณฑ์ สมุนไพร

กระแสสินธุ์

฿280.00
ลดราคา!

ผลิตภัณฑ์ สมุนไพร

สมดุลธาตุ

฿280.00

ผลิตภัณฑ์ สมุนไพร

เมฆาธารา

฿120.00

ผลิตภัณฑ์ สมุนไพร

ครีมนวดรักษ์ผม

฿120.00