จักระในร่างกาย สำคัญอย่างไร?

ที่มือและเท้า นอกจากเป็น จุดสะท้อน Reflexology ที่ใช้รักษา และ ตรวจการทำงานของอวัยวะเบื้องต้นแล้ว ยังมีจุดที่ใช้กระตุ้น จักระ และ ธาตุได้ด้วย
 
วิธีเดินลมปราณ และ ใช้มือกดพร้อมถ่ายพลังปราณไปที่จุดตามภาพ หรือใช้เรกิ หรือใช้ช้อนโลหะ หรือ คริสตัล เข้ามาช่วยในการกดจุดจักระที่เท้า มีความสำคัญในการ เชื่อมโยงและถ่ายพลังสู่ดิน ชุดกระตุ้นการทำงานของจักระ กระตุ้นการทำงานของธาตุ ปรับสมดุลธาตุ ทำให้จักระ และ ธาตุทำงานได้ดีขึ้น เพิ่มการทำงานของระบบไหลเวียนโลหิต ทำให้ร่างกายมีชีวิตชีวา และสดชื่นมากขึ้นกระตุ้นความทรงจำลดความเหนื่อยล้า และ ตึงเครียด

จักระ กับ ปราณ เกี่ยวข้องกันยังไง?

ต้องบอกก่อนว่าตามที่น้ำหวานเรียนและเข้าใจนะ
 
เนื่องจาก ปราณ และ จักระ มีหลายสายมาก และหลายคนสอนค่ะ
 
ปราณ จักระ มีตั้งแต่ปฏิสนธิ ก่อนที่จะมีจิต หรือ เบญจขันธ์ มาตั้งแต่ก่อนมีปัญจสาขา แต่ค่อยๆหายไปจากปัจจัยต่างๆ ทั้งจากอารมณ์ (เป็นส่วนใหญ่) อาหาร อากาศ ซึ่งในแผนไทยเรา ก็มีส่วนที่เกี่ยวโยงคือ พฤติกรรมทั้ง 8 นี่แหละค่ะ
 
ปราณคือพลังลม ที่ขับเคลื่อนในร่างกาย ผ่านทางเส้นลมปราณ ซึ่งเปรียบให้เห็นง่ายๆคือเส้นแขนงนหารู (เอ็น) ที่ทอดไปทั่วร่างกาย เพื่อส่งพลังไปยังส่วนต่างๆของร่างกาย
 
การเดินลมปราณ ก็มีหลายวิธี แต่หลักๆคือการทำสมาธิให้นิ่งสบาย กำหนดลมหายใจเข้าออกตามจังหวะตัวเอง หายใจเข้า กักลมหายใจ แล้วหายใจออก และมองดูตามทางของลมที่เคลื่อนไปตามร่างกาย หายใจเข้า ลมเคลื่อนขึ้น อั้นหายใจไว้ชั่วคราว หายใจออก ลมเคลื่อนลง พลังก็จะถ่ายทอดไปตามเส้นปราณทั่วร่างกาย
 
ซึ่งการเดินปราณนั้น จะทำให้ธาตุไฟในร่างกายเราเพิ่มขึ้น ถึงได้มีคำกล่าวว่าลมปราณแตกซ่าน จึงต้องระวังให้ดีในการเดินปราณ
 
ส่วนจักระ คือจุดรวมพลัง ซึ่งมีจักระทั้ง 7 ตำแหน่ง เกี่ยวโยงกับธาตุ และอวัยวะของร่างกายตามภาพด้านบน ซึ่งทำงานคู่กับการเดินปราณค่ะ