กายวิภาค และ สรีระวิทยา เบื้องต้น

ไม่มีหมวดหมู่
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

เรียนรู้เรื่องกายวิภาค และ สรีระวิทยา (Anatomy & Physiology) เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมสอบแพทย์แผนไทย แผน ก และ ข หรือ ผู้ที่ต้องการเรียนรู้และมีความเข้าใจเบื้องต้น

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

  • เรียนรู้เรื่องกายวิภาค และ สรีระวิทยา (Anatomy & Physiology) เบื้องต้น 

เนื้อหาของคอร์ส

เกริ่นนำ

  • เกริ่นนำ และ scope ข้อสอบ + เซลล์
    25:08

บทเรียนหลัก