สรุปผดุงครรภ์ไทย ภาคทฤษฏี และ ปฏิบัติ

ไม่มีหมวดหมู่
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

  • เรียนรู้เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ในผดุงครรภ์ คัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง หัตถการที่ใช้ สำหรับการสอบผดุงครรภ์ ภาคทฤษฏี และ ปฏิบัติ ของ แผน ก และ ขั้น 2, 3 ของ แผน ข รวมถึงการทำหัตถการเสมือนจริง

เนื้อหาของคอร์ส

บทที่ 1 บทนำ + บทที่ 2 จริยธรรมแห่งวิชาชีพผดุงครรภ์ไทย + บทที่ 3 สรีระร่างกายของหญิงและชายวัยเจริญพันธุ์

  • บทที่ 1 บทนำ + บทที่ 2 จริยธรรมแห่งวิชาชีพผดุงครรภ์ไทย + บทที่ 3 สรีระร่างกายของหญิงและชายวัยเจริญพันธุ์
    35:37

บทที่ 4 การปฏิสนธิและการตั้งครรภ์

บทที่ 5 การทำคลอดปกติ

บทที่ 6 การดูแลมารดาและทารกในระยะหลังคลอด

บทที่ 7 การเจริญเติบโตและการดูแลทารก

ภาคผนวก

ภาคปฏิบัติ

วิดิโอ ปฏิบัติจริง