สรุปนวดไทย ภาคทฤษฏี

หมวดหมู่: วิชานวดไทย
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

  • เรียนรู้เนื้อหา นวดไทย นวดราชสำนัก และ กายวิภาค ที่เกี่ยวข้องกับการสอบนวดไทย ทฤษฎี สำหรับ แผน ก และ ขั้น 2 สำหรับแผน ข

เนื้อหาของคอร์ส

ประวัติและพัฒนาการของการนวดไทย

  • ประวัติและพัฒนาการของการนวดไทย
    30:21

องค์ความรู้ การประยุกต์ใช้การนวดไทย + จริยธรรมแห่งวิชาชีพ

ทฤษฎีการแพทย์แผนไทย

นวดบำบัดอาการ

การบันทึก เวชปฏิบัติการนวดไทย

เส้นประธาน 10

เภสัชกรรมไทยเบื้องต้น

ยาสามัญ

พื้นฐานนวดราชสำนัก

สัญญาณนวดราชสำนัก

โรคราชสำนัก

กายวิภาคในนวด

ภาคผนวก + พหุลักษณ์การแพทย์