สรุปเภสัชกรรมไทย ภาคทฤษฏี

คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

  • เรียนรู้เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง สำคัญ และ มักออกสอบบ่อย เทคนิกในการจำ ตัวอย่างคำถามที่มักถาม ของ เภสัชกรรมไทย ภาคทฤษฎี แผน ก และ ขั้น 2 แผน ข

เนื้อหาของคอร์ส

บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเภสัชกรรม

  • เกริ่นนำ
    12:57
  • ประวัติ + จรรยาเภสัช + หลักเภสัช 4 + ประวัติเบญจกูล
    34:45

บทที่ 2 เภสัชวัตถุ

บทที่ 3 สรรพคุณเภสัช

บทที่ 4 คณาเภสัช

บทที่ 5 เภสัชกรรม

ภาคผนวก

ยาภาคผนวก

บัญชียาหลัก