สรุปเวชกรรมไทย ภาคทฤษฏี

หมวดหมู่: วิชาเวชกรรมไทย
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • เรียนรู้รายละเอียดเนื้อหาทั้งหมดจากหนังสือกองประกอบเวชกรรมไทย รวมถึงคัมภีร์ เนื้อหาเพิ่มเติมจากแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ที่เกี่ยวข้อง
 • เนื้อหาคัมภีร์ทั้งหมด กลไกโรค เภสัชกรรมไทยในเวช นวดในเวช การตรวจร่างกาย พร้อมทั้งเน้นจุดควรจำ จุดที่ออกสอบบ่อย

เนื้อหาของคอร์ส

เล่มที่ 1

 • บทที่ 1-2 : ประวัติ + จรรยาแพทย์
  36:10
 • บทที่ 3 คัมภีร์เวชศึกษา ตอน 1 : กิจของหมอ 4 ประการ + ธาตุสมุฏฐาน (ปถวี 20 ประการ)
  59:06
 • บทที่ 3 คัมภีร์เวชศึกษา ตอน 2 : ธาตุสมุฏฐาน (เตโช 4, อาโป 12, วาโย 6)
  36:51
 • บทที่ 3 คัมภีร์เวชศึกษา ตอน 3 : สมุฏฐาน (อุตุ / อายุ / กาล / ประเทศ) + รู้จักชื่อโรค + การซักประวัติและวิธีตรวจไข้
  46:07
 • บทที่ 4 การวินิจฉัยโรค ตอน 1 : คัมภีร์สมุฏฐานวินิจฉัย
  42:01
 • บทที่ 4 การวินิจฉัยโรค ตอน 2 : คัมภีร์โรคนิทาน / ธาตุวิภังค์
  01:02:04
 • บทที่ 4 การวินิจฉัยโรค ตอน 3 : ธาตุ 4 พิการ เปรียบเทียบ ค.เวช/ค.โรคนิทาน/ค.ธาตุวิภังค์
  01:12:29
 • บทที่ 4 การวินิจฉัยโรค ตอน 4 : คัมภีร์ธาตุวิวรณ์
  01:01:14
 • บทที่ 5 โรคไข้ต่างๆ : คัมภีร์ฉันทศาสตร์
  51:28
 • บทที่ 5 โรคไข้ต่างๆ : คัมภีร์ตักศิลา ตอนที่ 1
  47:57
 • บทที่ 5 โรคไข้ต่างๆ : คัมภีร์ตักศิลา ตอนที่ 2
  53:42
 • บทที่ 5 โรคไข้ต่างๆ : คัมภีร์สิทธิสารสงเคราะห์
  47:32
 • บทที่ 6 โรคในปากในคอ : คัมภีร์มุขโรค
  06:14
 • บทที่ 7 โรคของมารดาและเด็ก : คัมภีร์ปฐมจินดา
  48:25
 • บทที่ 8 โรคโลหิตระดูสตรี : คัมภีร์มหาโชตรัต
  46:59

เล่มที่ 2

เล่มที่ 3

เภสัชกรรม ใน เวชกรรม

คัมภีร์วรโยคสาร