สรุปกฏหมาย แพทย์แผนไทย

ไม่มีหมวดหมู่
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

  • เรียนรู้เรื่องกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนไทย ที่ใช้ในการสอบ แผน ก และ แผน ข

เนื้อหาของคอร์ส

วิชาชีพ พ.ย. 64

  • วิชาชีพ พ.ย. 64 ตอนที่ 1
    39:24
  • วิชาชีพ พ.ย. 64 ตอนที่ 2
    43:06
  • วิชาชีพ พ.ย. 64 ตอนที่ 3
    28:33

จรรยาบรรณ พ.ย. 64

สถานพยาบาล พ.ย. 64

คุ้มครองส่งเสริมภูมิปัญญา พ.ย. 64

สมุนไพร มี.ค. 64