วิธีเข้าเรียนและเปลี่ยนรหัสผ่าน ทาง คอมพิวเตอร์

วิธีการเข้าเรียน

  1. กดปุ่ม ‘เข้าสู่ระบบ’ (ปุ่มสีขาวที่แถบเมนู)

2. ใส่ email และ รหัสผ่านที่ลงทะเบียนไว้

3. จะเจอหน้าโปรไฟล์ และ จำนวนคลาสเรียนที่ได้ลงทะเบียนไว้

4. เลื่อนหน้าจอลงมาด้านล่างจะเจอคอร์สที่ลงทะเบียนไว้ กดเลือกเรียนได้ตามวิชาที่ต้องการ

5. เข้าสู่หน้าวิชาที่เข้าเรียน

6. เลื่อนจอมาทางด้านล่าง จะเจอหัวข้อให้เลือกเรียน กดเลือกเรียนหัวข้อที่สนใจ

7. เริ่มเรียนได้เลย! 

การเปลี่ยนรหัสผ่าน

  1. ไปที่หน้าโปรไฟล์ เลือก ‘ตั้งค่า’

2. เลือกที่ช่องรหัสผ่าน เมื่อเปลี่ยนข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม ‘รีเซ็ตรหัสผ่าน’ ได้เลย