แบบฝึกหัดเภสัชกรรมไทย ภาคทฤษฎี

฿390.00

คำถามอิงตามแนวข้อสอบสภาฯ เภสัชกรรมไทย ภาคทฤษฎี แผน ก และ แผน ขครอบคลุมเนื้อหาทุกบทในหนังสือเภสัชกรรมไทย เป็นคำถามแยกบท 700 ข้อ แบบทดสอบเสมือนจริง 100 ข้อ 2 ชุด