สรุปเวชกรรมไทย ภาคทฤษฏี

฿1,250.00

เน้นคัมภีร์ เนื้อหาครบ เวช 3 เล่ม และจากแพทย์ศาสตร์สังเคราะห์ในส่วนเกี่ยวข้องครบที่จำเป็นต้องรู้จากเล่มกองฯ และออกสอนพร้อมสรุปเภสัช ในเวช วรโยคสาร