เวชศาสตร์วัณ์ณนา (5 เล่ม)

฿850.00

หนังสือถ่ายสำเนา ขนาด A4
ตำราแพทย์แบบเก่า มีเนื้อหาอื่นๆ และคัมภีร์ที่ไม่มีในแพทย์ศาสตร์ฯ เช่น จลนสังคหะ