Reflexology จุดสะท้อนบนฝ่าเท้า

เท้าบอกโรค! 

บริเวณเท้าของเรา มีจุดที่สัมพันธ์กับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกาย ซึ่งสามารถนำมาใช้ในการบำบัดได้ เรียกว่า Reflexology หรือการกดจุดสะท้อน มีที่มาจากอียิปต์และชาวจีนกว่า 5000 ปีแล้วมาเผยแพร่ต่อมาที่ไทย

โดยมีทั้งหมด 62จุด แต่ละจุดเป็นปลายประสาทที่เชื่อมโยงไปยังอวัยวะที่สำคัญในร่างกายทั้ง 62 อย่าง มีอยู่ที่หลังเท้า หน้าเท้า และด้านข้าง แต่ที่นิยมกันที่สุด คือการกดจุดสะท้อนที่หน้าเท้าตามภาพ

ประโยชน์คือ ?

1. รักษาสุขภาพให้ดีขึ้น ป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ

2. ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดของกล้ามเนื้ออย่างลึกๆ

3. กระตุ้นการไหลเวียนของเลือด

4. สนับสนุนการทำงานของต่อมน้ำเหลืองภายในร่างกาย

5. กระตุ้นการทำงานของอวัยวะภายในร่างกาย ปรับสมดุล ฟื้นฟู ร่างกาย และ ฮอร์โมนให้กลับคืนสู่ภาวะปกติ

6. ช่วยบำบัดและบรรเทาการเจ็บป่วย

7. ปรับอุณหภูมิของร่างกายให้เป็นปกติ

8. ขับของเสียออกจากร่างกาย

9. สร้างภูมิคุ้มกันต้านทานโรค

10 ทำให้ดูอ่อนกว่าวัย

11. ปรับการทำงานของประสาทส่วนต่างๆ ของร่างกาย

12. ป้องกันโรคอัมพฤต-อัมพาต

13. เสริมสร้างกระดูกและกล้ามเนื้อให้เป็นปกติ

วิธีการรักษา

ใช้นิ้วหรือข้อนิ้วมือกดลงบนจุดสะท้อนที่เท้าซึ่งเรียกว่าปลายประสาท
หรือมีการปรับใช้ไม้กดจุด เพื่อให้เกิดแรงสะท้อนไปยังอวัยวะนั้นๆ

เป็นการตรวจสุขภาพไปด้วย เพราะตำแหน่งใดมีอาการปวดบ่อย หรือเจ็บมากเมื่อกด แสดงว่าอวัยวะที่จุดนั้นกำลังมีปัญหา จะได้ทำการตรวจและรักษา

การดูแลตัวเองที่บ้าน

1. เหยียบกะลามะพร้าว ไม้ไผ่ หรือ เท้าปุ่มหรือไม้กลิ้งนวดที่ทำขายทั่วไป แต่ห้ามเหยียบเกิน 1 ช.ม.

2. พยายามให้เท้าอุ่น ห้ามเดินในกระเบื้อง, หินขัด, พื้นเย็นๆนานๆ

3. Reflexology สามารถนวดได้ตั้งแต่แรกเกิด ถึงวัยสูงอายุ

ข้อห้าม! ห้ามนวดตอนอิ่มจัด หรือหิวจัดหรือมีปัญหาขั้นโคม่า หรือกระดูกเท้าแตก มีหนอง มีความดันสูงมาก หญิงมีครรภ์

ปล. ข้อสอบนวดออกทุกปี Reflexology = การกดจุดสะท้อน