สรรพลม

฿650.00

หนังสือลิขสิทธิ์ อ.ปณิตา
เพราะลมในร่างกาย ไม่ได้มีแค่ลม 6
อุธัง อโธ กุจฉิ โกฏฐา อังคมังคา อัสสาสะปัสสาสะ
แต่จริงๆแล้วมีอีกมากมาย ดังเช่น ลม 108 จำพวก
ซึ่งพูดถึง ลมอัมพฤกษ์ อัมพาต เกิดจากไหน
ลมประจำวันเกิดคืออะไร
ลมจร – ลมกระทบในแต่ละวันที่ทำให้เกิดอาการต่างๆมากมายในร่างกายมีอะไรบ้าง
ลมในคัมภีร์ ชวดาร และ ฉันทวาต
และยังเป็นลมที่เชื่อมโยงกับจุด นวดใน เส้นประธาน10 และลมอื่นๆอีกมากมาย