แบบฝึกหัดกฎหมาย

฿390.00

คำถามอิงตามแนวข้อสอบสภาฯ กฎหมาย สำหรับสอบ ทฤษฎี แผน ก และ ขั้น 1 แผน ข ครอบคลุมเนื้อหา พรบ วิชาชีพ ปี 2556 พรบ ยา ปี 2562 พรบ สถานพยาบาล ปี 2562 พรบ คุ้มครองส่งเสริมภูมิปัญญา ข้อบังคับสภาฯ ว่าด้วยเรื่องจรรยาบรรณ ครู สถาบัน รวม 433 ข้อ