สรุปภาคปฏิบัติ วิชาเวชกรรมไทย

฿1,250.00

จับกลุ่มโรค วิธีวินิจฉัย แยกอาการ การใช้ยาในการรักษา ส่วนนวด และตรวจร่างกาย พร้อมวิดีโอวิธีตรวจร่างกาย